Rýnovická energetická s.r.o. - rozhodnutí o zastavení v části řízení

Číslo jednací: 04671-4/2019-ERU

Společné správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. OSR-04671/2019-ERU s účastníkem řízení se v části podezření ze spáchání pokračujícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona ve znění účinném do 5. června 2017 a správního deliktu dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona ve znění účinném do 5. června 2017 podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Rýnovická energetická s.r.o., se sídlem Belgická 4887, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO: 25412400

Datum nabytí právní moci: 24. 8. 2019

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte