RWE Supply & Trading GmbH - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 13106-5/2021-ERU

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku pro podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se jako držitel licence na obchod s elektřinou a licence na obchod s plynem měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději dne 25. 10. 2021 požadované informace, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

RWE Supply & Trading GmbH, se sídlem 45141 Essen, RWE Platz 6, Spolková republika Německo, registrační číslo: HRB 14327

Datum nabytí právní moci: 13. 12. 2021

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon