RWE GasNet, s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení parametrů kvality dodávek plynu a souvisejících služeb

Číslo jednací: 09183-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto provozovatel distribuční soustavy a držitel licence na distribuci plynu č. 220604925 v rozporu s ust. § 59 odst. 8 písm. g) energetického zákona nedodržel parametry kvality dodávek plynu a souvisejících služeb, neboť neumožnil zákazníkovi, distribuci plynu do jejího odběrného místa, do pěti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených v ust. § 10 odst. 1 vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb plynárenství, ve znění účinném do 31. prosince 2015, tj. do 11. prosince 2015, když jí umožnil distribuci plynu do jejího výše uvedeného odběrného místa až dne 18. prosince 2015, čímž nedodržel standard umožnění distribuce plynu ve smyslu ust. § 10 odst. 1 výše uvedené vyhlášky, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 9 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17, IČO: 27295567

Datum nabytí právní moci: 21. 9. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 677.11 KB

Obsah

Sdílejte