RWE Energo, s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení postupu při tvorbě ceny nebo kalkulaci ceny

Číslo jednací: 00302-21/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jeho právní předchůdce – společnost TEPLO Rumburk, s.r.o., se sídlem Rumburk, Lesní č. p. 92, PSČ 408 01, IČ: 25407104 v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách nedodržel při kalkulaci ceny tepelné energie v roce 2011 podmínky cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2010, k cenám tepelné energie, ve znění účinném pro rok 2011, když v kalkulaci výsledné ceny tepelné energie v roce 2011 v cenové lokalitě „Rumburk – CZT Podhájí" uplatnil v položce „Nájem" náklad o 7 768 551 Kč bez DPH vyšší, než odpovídá maximální výši nájmu v závislosti na průměrném množství tepelné energie z výroby i rozvodu za tři bezprostředně předcházející kalendářní roky podle bodu (2.3.1) přílohy č. 1 cenového rozhodnutí, a touto činností nedodržel závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost RWE Energo, s.r.o., se sídlem Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9, IČ: 25115171

Datum nabytí právní moci: 14. 1. 2016

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.31 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon