RV Styl s. r. o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 08613-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že nesplnil povinnost stanovenou § 46 odst. 12 energetického zákona, v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy provádět činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

RV Styl s. r. o., se sídlem Ostrava – Martinov, Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava, IČO: 26821486

Datum nabytí právní moci: 2. 11. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 201.66 KB

Obsah

Sdílejte