RUMPOLD s.r.o. - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence

Číslo jednací: 01258-3/2022-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona v návaznosti na ust. § 20 odst. 6 téhož zákona poskytl Energetickému regulačnímu úřadu nepravdivé a neúplné informace v předloženém regulačním výkazu.

Informace o účastníkovi řízení:

RUMPOLD s.r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 1746/52, 110 00 Praha, IČO: 61459364

Datum nabytí právní moci: 29. 1. 2022

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 348.88 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon