RPproreal s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

13.01.2021
Aktualizováno: 13.08.2021

Číslo jednací: 10345-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

RPproreal s.r.o., se sídlem Pila 97, 344 01 Trhanov, IČO: 29160758

Datum nabytí právní moci: 4. 12. 2020

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 249.45 KB

Sdílejte

Share icon