RPproreal s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 08790-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. května 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci České Budějovice v ulici Mikuláše z Husi u budovy č. p. 638 zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost RPproreal s.r.o., se sídlem Pila 97, 344 01 Trhanov, IČO: 29160758

Datum nabytí právní moci: 18. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 218.97 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon