Rozvody tepla, spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 03180-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Rozvody tepla, spol. s r.o., se sídlem Životského 4453/15, Židenice, 618 00 Brno, IČO: 26231433

Datum nabytí právní moci: 11. 4. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon