Rozpočet 2017

období

v tis. Kč

1.

Základní čísla:

rozpočet

- příjmy celkem

- výdaje celkem

 

1. 1. - 31. 12. 2017

 

294 109

285 559

výdaje na platy a ostatní platby včetně pojistného

1. 1. - 31. 12. 2017

207 049

 

2.

Plánovaný počet zaměstnanců k 31. 12. 2017:

311

Sdílejte