Rozpočet 2015

období

v tis. Kč

1.

Základní čísla:

rozpočet

- příjmy celkem

- výdaje celkem

 

1. 1. - 31. 12. 2015

 

209 114

238 217

výdaje na platy a ostatní platby včetně pojistného

1. 1. - 31. 12. 2015

160 606

 

2.

Plánovaný počet zaměstnanců k 31. 12. 2015:

254

Sdílejte