Rozpočet 2011

období

v tis. Kč

1.

Základní čísla:

rozpočet

- příjmy celkem

- výdaje celkem

 

1. 1. - 31. 12. 2011

 

1 000

100 725

výdaje na platy a ostatní platby včetně pojistného

1. 1. - 31. 12. 2011

59 145

 

2.

Plánovaný počet zaměstnanců k 31. 12. 2011:

102

Sdílejte