Rozpočet 2009

období

v tis. Kč

1.

Základní čísla:

rozpočet

- příjmy celkem

- výdaje celkem

 

1. 1. - 31. 12. 2009

 

2 300

121 625

výdaje na platy a ostatní platby včetně pojistného

1. 1. - 31. 12. 2009

63 665

 

2.

Plánovaný počet zaměstnanců k 31. 12. 2009:

100

Sdílejte