Rozpočet 2008

období

v tis. Kč

1.

Základní čísla:

rozpočet

- příjmy celkem

- výdaje celkem

 

1. 1. - 31. 12. 2008

 

0

119 789

výdaje na platy a ostatní platby včetně pojistného

1. 1. - 31. 12. 2008

61 650

 

2.

Plánovaný počet zaměstnanců k 31. 12. 2008:

100

Sdílejte