Rozpočet 2005

období

v tis. Kč

1.

Základní čísla:

rozpočet

- příjmy celkem

- výdaje celkem

 

1. 1. - 31. 12. 2005

 

0

118 369

výdaje na platy a ostatní platby včetně pojistného

1. 1. - 31. 12. 2005

49 032

 

2.

Plánovaný počet zaměstnanců k 31. 12. 2005:

90

Sdílejte