Rozpočet 2004

Období

v tis. Kč

1.

Základní čísla:

rozpočet

- příjmy celkem

- výdaje celkem

 

1. 1. - 31. 12. 2004

 

0

116 417

výdaje na platy a ostatní platby včetně pojistného

1. 1. - 31. 12. 2004

47 147

 

2.

Plánovaný počet zaměstnanců k 31. 12. 2004:

90

Sdílejte