Účastník řízení
Fyzická osoba (spotřebitel), SPP CZ, a.s.
IČO
28488016
Spisová značka
08835/2022-ERU
Číslo jednací
08835-10/2022-ERU, 08835-22/2022-ERU
Nabytí právní moci

Anotace

Rozhodnutí ve spotřebitelském sporu, v němž se zákazník v postavení spotřebitele domáhal, aby správní orgán rozhodl o povinnosti držitele licence vyúčtovat dodávku plynu za cenu sjednanou ve smlouvě o sdružených službách dodávky plynu. Rozhodnutí se zabývá výkladem § 11a odst. 1 energetického zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2021, hodnocením možnosti jednostranné změny závazku a také výkladem zakázaných ujednání ve smyslu § 1813 občanského zákoníku. 

Rozhodnutí v I. stupni

Typ: pdf
Velikost: 235.78 KB
Aktualizováno:

Rozhodnutí o rozkladu

Typ: pdf
Velikost: 263.96 KB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon