Účastník řízení
Fyzická osoba (spotřebitel), Gazela Energy, a.s.
IČO
24135712
Spisová značka
02541/2020-ERU
Číslo jednací
02541-14/2020-ERU, 02541-21/2020-ERU
Nabytí právní moci

Anotace

Rozhodnutí ve spotřebitelském sporu, v němž se zákazník v postavení spotřebitele domáhal, aby správní orgán rozhodl, že právní vztah mezi ním a držitelem licence zanikl odstoupením podle § 11a odst. 5 energetického zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2021, a to ve vazbě na zvýšení ceny. Posuzována byla též otázka přiměřenosti ujednání všeobecných obchodních podmínek, dle kterých mohl držitel licence požadovat předložení originálu plné moci, příp. plnou moc s úředně ověřeným podpisem, v případech, kdy za zákazníka činil úkony jeho zástupce na základě plné moci.

Rozhodnutí v I. stupni

Typ: pdf
Velikost: 273.6 KB
Aktualizováno:

Rozhodnutí o rozkladu

Typ: pdf
Velikost: 292.34 KB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon