Účastník řízení
SPR, a.s., OTE, a.s.
IČO
25461222, 26463318
Spisová značka
03274/2018-ERU
Číslo jednací
03274-15/2020-ERU, 03274-27/2020-ERU, 03274-54/2020-ERU, 03274-64/2020-ERU
Nabytí právní moci

Anotace

Rozhodnutí ve sporu týkajícím se podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, v němž se navrhovatel v postavení výrobce elektřiny domáhal vydání rozhodnutí o vzniku nároku na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. V rozhodnutí je řešena především otázka práva na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů v kontextu uvedení do ostrovního provozu v roce 2010 ve vazbě na připojení výrobny k elektrizační soustavě v roce 2011.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 276.15 KB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 214.33 KB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 394.17 KB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 308.23 KB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon