Účastník řízení
OTE, a.s., E.ON Energie, a.s.
IČO
26463318, 26078201
Spisová značka
06150/2019-ERU
Číslo jednací
06150-16/2019-ERU, 06150-26/2019-ERU
Nabytí právní moci

Anotace

Rozhodnutí ve sporu týkajícím se podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, v němž se navrhovatel v postavení operátora trhu domáhal po odpůrci v postavení povinně vykupujícího vydání bezdůvodného obohacení z titulu neoprávněně čerpané podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů. V rozhodnutí je řešena především otázka pasivní věcné legitimace povinně vykupujícího v předmětném řízení a naznačena možnost dalšího postupu operátora trhu ve věci vrácení neoprávněně čerpané podpory.

Rozhodnutí v I. stupni

Typ: pdf
Velikost: 293.93 KB
Aktualizováno:

Rozhodnutí o rozkladu

Typ: pdf
Velikost: 244.81 KB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon