Účastník řízení
KRPA PAPER, a.s., ČEZ Distribuce, a. s.
IČO
27537820, 24729035
Spisová značka
12285/2019-ERU
Číslo jednací
12285-16/2019-ERU, 12285-23/2019-ERU
Nabytí právní moci

anotace

Rozhodnutí ve sporu mezi výrobcem elektřiny a provozovatelem lokální distribuční soustavy ohledně existence povinnosti provozovatele regionální distribuční soustavy zatížit v období od 1. ledna 2013 do 1. října 2013 složkou ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů (tzv. příspěvkem na POZE) také lokální spotřebu výrobců v areálu výroben připojených k distribuční soustavě (tedy spotřebu elektřiny, která nebyla distribuována distribuční soustavou). Rozhodnutí vychází z rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 32 Cdo 3744/2017-354 ze dne 26. srpna 2019, který se uvedenou problematikou zabýval, v reakci na nějž došlo ke změně rozhodovací praxe správního orgánu.

Rozhodnutí v I. stupni

Typ: pdf
Velikost: 273.04 KB
Aktualizováno:

Rozhodnutí o rozkladu

Typ: pdf
Velikost: 229.54 KB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon