Rozhodnutí ve sporu mezi Energo Příbram, s.r.o., a OTE, a.s.

24.11.2022, aktualizováno 28.11.2022
  • Oddělení II. instance
  • Oddělení sporných a schvalovacích řízení
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Rozhodnutí mající po právní stránce zásadní význam
  • I. instance
  • II. instance
Účastník řízení
Energo Příbram, s.r.o., OTE, a.s.
IČO
06122108, 26463318
Spisová značka
05476/2021-ERU
Číslo jednací
05476-11/2021-ERU, 05476-17/2021-ERU
Nabytí právní moci

Anotace

Rozhodnutí ve sporu týkajícím se podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, v němž se navrhovatel v postavení výrobce elektřiny domáhal, aby byla odpůrci coby operátorovi trhu uložena povinnost registrovat výrobní zdroje výrobce k podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů postupem podle vyhlášky č. 9/2016 Sb. V rozhodnutí je posuzována především otázka příslušnosti Energetického regulačního úřadu k rozhodnutí sporu o registraci v kontextu zákonného vymezení kompetence správního orgánu rozhodovat „spory týkající se podpory“.

Rozhodnutí v I. stupni

Typ: pdf
Velikost: 186.66 KB
Aktualizováno:

Rozhodnutí o rozkladu

Typ: pdf
Velikost: 200.56 KB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon