Rozhodnutí o udělení certifikátu nezávislosti provozovateli přepravní soustavy

Společnosti NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4, Nusle, IČ: 27260364, jako provozovateli přepravní soustavy, byl rozhodnutím ze dne 28. ledna 2013, č.j. 02651-103/2012-ERU, udělen certifikát nezávislosti podle ustanovení § 10b odst. 6 energetického zákona. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. ledna 2013.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 8.41 MB
Typ: pdf
Velikost: 280.16 KB

Obsah

Sdílejte