ROZA CZ, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09755/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 19. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Lidice, na ulici 10. června 1942, u domu č. 25 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace Malého parku v Lidicích - altán Lidice", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ROZA CZ, s.r.o., se sídlem Mšec 211, 27064 Rakovník, IČ: 24830917

Datum nabytí právní moci: 24. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 368.26 KB

Obsah

Sdílejte