ROSS Holding a.s. – rozhodnutí k neplněním zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 06380-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na distribuci elektrické energie v rozporu s ust. § 20 odst. 6 energetického zákona nepředložil Energetickému regulačnímu úřadu do 30. dubna 2017 regulační výkazy dle bodu 1 přílohy č. 1 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů, za vykazovaný rok 2016, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ROSS Holding a.s., se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 25259741

Datum nabytí právní moci: 27. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 450.88 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon