ROPO SERVIS s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 00471-10/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. srpna 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastru obce Hlohová, u nemovitosti č. p. 124, 345 61 Hlohová, okr. Domažlice v blízkosti plynárenského zařízení (středotlaké plynovodní přípojky 1PE d 25) zemní práce spočívající v realizaci nové kanalizace, v jejichž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ROPO SERVIS s.r.o., se sídlem č.p. 34, 331 51 Kaceřov, IČO: 03215598

Datum nabytí právní moci: 27. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 298.44 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon