RONYTRANS, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06625-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Osík, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost RONYTRANS, s.r.o., se sídlem Přívrat 1454/12 ,616 00 Brno, IČ: 27703568

Datum nabytí právní moci: 26. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 363.33 KB

Obsah

Sdílejte