ROKOS STAVBY s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 06620-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. srpna 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v  katastrálním území Kutná Hora v ulici Fučíkova u budovy č. p. 220 zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ROKOS STAVBY s.r.o., se sídlem Trnková 1816, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav, IČO: 29414431

Datum nabytí právní moci: 18. 7. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 207.67 KB

Obsah

Sdílejte