Rodinná energie a.s. - rozhodnutí k uvedení nepravdivých informací a užití nekalé obchodní praktiky

Číslo jednací: 00295-7/2020-ERU

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil jakožto držitel licence na obchod s elektřinou a na obchod s plynem tím, že v rozporu s ust. 11 odst. 1 písm. j) energetického zákona při výkonu licencované činnosti uvedl nepravdivé informace o podmínkách dodávek energie. Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení se v části podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že jakožto prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele ve spojení s ust. § 4 odst. 3 a ust. § 5 odst. 1 téhož zákona nekalou obchodní praktiku podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Rodinná energie a.s., se sídlem Na Lánech 764, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, IČO: 06048609

Datum nabytí právní moci: 6. 12. 2020

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 911.56 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon