Rodinná energie a.s. - rozhodnutí k uvedení nepravdivých informací a užití agresivní obchodní praktiky

Číslo jednací: 03064-12/2021-ERU

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. n) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele elektřiny uvedl nepravdivé informace; ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. p) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele plynu uvedl nepravdivé informace a spáchání přestupku podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele a ust. § 4 odst. 3 věty druhé téhož zákona ve spojení s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu agresivní obchodní praktiku.

Informace o účastníkovi řízení:

Rodinná energie a.s., se sídlem Na Lánech 764, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, IČO: 06048609

Datum nabytí právní moci: 14. 9. 2021

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon