ROBUREN s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 01524-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 3. února 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Teplice, Novosedlice, ve Východní ulici 1104/8 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Stavební parcela č. 1104/8", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ROBUREN s.r.o., se sídlem, Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4 - Nusle, IČ 27952860

Datum nabytí právní moci: 12. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 359 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon