RIGHT POWER, a. s. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 03514-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval odběratelům dodávku tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, přičemž výše uvedené doklady o vyúčtování dodávek tepelné energie ve všech případech v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích neobsahovaly stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:

RIGHT POWER, a. s., se sídlem Na Bráně 8665/4, 010 01 Žilina, Slovensko, IČO: 36366544

Datum nabytí právní moci: 28. 4. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 593.61 KB

Obsah

Sdílejte