RIGHT POWER, a.s. – rozhodnutí k neumožnění dálkového přístupu k informacím

Číslo jednací: 00472-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že

-           právní předchůdce účastníka řízení jakožto držitel licence na obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. l) energetického zákona nejméně ve dnech 7. a 21. července 2015 nezveřejnil na svých webových stránkách, Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný Evropskou Komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem a neinformoval své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele seznámit, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona,

-           právní předchůdce účastníka řízení jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. l) energetického zákona nejméně ve dnech 7. a 21. července 2015 nezajistil svým zákazníkům informaci způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na svých webových stránkách, o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaném Evropskou Komisí a zveřejněném Energetickým regulačním úřadem, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost RIGHT POWER, a.s., se sídlem M. R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36366544

Datum nabytí právní moci: 29. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 632.36 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon