REVIS - Praha, spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 08783-36/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v přesně nezjištěné době, při provádění zemních prací v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy, poškodil prostřednictvím bagru kabelové podzemní vedení nízkého napětí, čímž účastník řízení v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

REVIS - Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 5 – Radotín, Výpadová 317/19, IČO: 41190114

Datum nabytí právní moci: 12. 6. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon