REVIS – Praha, spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

09.04.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 02515-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

REVIS – Praha, spol. s r.o., se sídlem Výpadová 317/19, Praha 5 - Radotín, IČO: 41190114

Datum nabytí právní moci: 2. 4. 2021

Attached files

Sdílejte

Share icon