Restamo Development, a.s. - rozhodnutí k porušení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 07179-4/2021-ERU

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence s předmětem podnikání distribuce elektřiny porušil povinnost podle ust. § 25 odst. 11 písm. b) energetického zákona zpracovávat a předávat společnosti OTE, a.s. držiteli licence na činnosti operátora trhu údaje potřebné k uplatnění ceny za činnosti operátora trhu podle vyhlášky č. 408/2015 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou a ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence s předmětem podnikání distribuce elektřiny porušil povinnost podle ust. § 25 odst. 11 písm. k) energetického zákona hradit operátorovi trhu ceny za činnosti operátora trhu podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou.

Informace o účastníkovi řízení:

Restamo Development, a.s., se sídlem Pražská 585, 430 01 Chomutov, IČO: 46708413

Datum nabytí právní moci: 8. 9. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon