Restamo Development, a.s. – rozhodnutí o uložení opatření k nápravě

Číslo jednací: 09629-3/2014-ERU

Účastníkovi řízení se podle ustanovení § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona ukládá opatření k nápravě spočívající v povinnosti podat ve lhůtě 7 dní od právní moci tohoto příkazu žádost o uzavření smlouvy a registraci v informačním systému OTE ve smyslu ustanovení
§ 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Restamo Development, a.s., se sídlem Pražská 585, 430 01 Chomutov, IČ: 467 08 413

Datum nabytí právní moci: 30. 10. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon