RENÉS-CUTTING-RANCH spol. s r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 05199-7/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 25. února 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

RENÉS-CUTTING-RANCH spol. s r.o., se sídlem Muckov 9, 382 26 Černá v Pošumaví, IČO: 25188232

Datum nabytí právní moci: 2. 9. 2020

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon