REN Power CZ a.s. – rozhodnutí k podnikání bez licence

Datum

Číslo jednací: 13980-6/2013-ERU

Účastníkovi řízení byla uložena pokuta za spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se účastník řízení dopustil porušením § 3 odst. 3 energetického zákona tím, že v období od 26. července 2012 do 15. srpna 2012 podnikal (vyráběl a dodával elektrickou energii do distribuční soustavy) bez platné licence na výrobu elektřiny.

Informace o účastníkovi řízení:

REN Power CZ a.s., se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, IČ: 27328627

Datum nabytí právní moci: 6. 3. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 857.67 KB

Obsah

Sdílejte