REMIT kvalita dat - třetí otevřený dopis agentury ACER

Agentura ACER zveřejnila otevřený dopis, jehož účelem je informovat subjekty oznamující transakce, že ACER nadále pravidelně vyhodnocuje úplnost, přesnost a včasné předložení údajů přijatých v rámci nařízení REMIT. Účelem tohoto dopisu je také podpora spolupráce mezi ACER a subjekty oznamující transakce, aby i nadále dochálezo ke zlepšování oznamování transakcí v rámci nařízení REMIT.

Cílem agentury ACER je pomoci zúčastněným stranám zajistit, aby reportovaná data byly v souladu s požadavky na oznamování transakcí REMIT.

 

Dokument je k dispozici na portálu agentury ACER zde.

Sdílejte