REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06619-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 10. listopadu 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Velký Beranov, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., se sídlem Velká Hradební 3122/52 , 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25041738

Datum nabytí právní moci: 9. 7. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte