REKON INSTA s.r.o. – rozhodnutí k předložení nepravdivých a neúplných pokladů při žádosti o změnu licence na výrobu elektřiny

Číslo jednací: 02818/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona se tím, že jako držitel licence na výrobu elektřiny č. 110910696 v rozporu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona předložil Energetickému regulačnímu úřadu nepravdivé a neúplné podklady, když dne 16. dubna 2013 k žádosti o změnu rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny č. 110910696 předložil Úřadu jako podklad výchozí revizní zprávy provozoven FVE REKON INSTA 2_1 , 2_2 ,2_3 vypracované dne 26. června 2010 revizním technikem, který v době jejich vyhotovení neměl platné osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí elektrických zařízení, čímž nesplňoval stanovené podmínky k jejich provádění, neboť mu platnost osvědčení skončila dle informací podaných Technickou inspekcí České republiky dne 21. června 2010. Tyto výchozí revizní zprávy navíc uvedený revizní technik označil osvědčení, které obdržel dle informací podaných Technickou inspekcí České republiky až dne 22. července 2010, dne 18. září 2014 v rámci fyzické kontroly provozovny FVE REKON INSTA 1 předložil Úřadu originál zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení předmětné provozovny vypracované dne 29. listopadu 2009 revizním technikem, označené osvědčením revizního technika, platným dle informací podaných Technickou inspekcí České republiky od 21. června 2005 do 21. června 2010, originál zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení byl však opatřen razítkem s osvědčení, které uvedený revizní technik obdržel dle informací podaných Technickou inspekcí České republiky až dne 22. července 2010 a dne 18. září 2014 v rámci fyzické kontroly provozoven FVE REKON INSTA 2_1 , 2_2  a 2_3  předložil Úřadu originál zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení předmětné provozovny vypracované předložil Úřadu originály zpráv o výchozích revizích elektrického zařízení předmětných provozoven vypracovaných dne 26. června 2010 opatřených také razítkem s tímto evidenčním číslem, které uvedený revizní technik obdržel dle informací podaných Technickou inspekcí České republiky až dne 22. července 2010, dopustil spáchání 3 správních deliktů podle ustanovení § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost REKON INSTA s.r.o., Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 600 70 897

Datum nabytí právní moci: 17. 10. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon