Rekomont, a. s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 03436-5/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona při provádění výkopových prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu poškodil v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona středotlaký plynovod.

Informace o účastníkovi řízení:

Rekomont, a. s., se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Kbelská 581, 190 00 Praha, IČO: 00499838

Datum nabytí právní moci: 26. 5. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 199.18 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon