Ing. Pavel Obdržálek

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742238020
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Ing. Pavel Obdržálek
Identifikační číslo osoby (IČO)
72422378
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
26.08.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
26.08.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Lesní 194, 686 09 Uherské Hradiště