Ing. Martin Vybíral

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237946
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Ing. Martin Vybíral
Identifikační číslo osoby (IČO)
09579397
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
145, 798 51 Přemyslovice