Petr Měkyna

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237924
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Petr Měkyna
Identifikační číslo osoby (IČO)
14595621
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
08.08.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
08.08.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
276, 790 82 Písečná