Aaron Aliance s.r.o.

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237905
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Aaron Aliance s.r.o.
Identifikační číslo osoby (IČO)
29109647
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Pálavská 1352/26, 323 00 Plzeň
Celé jméno odpovědného zástupce energetického zprostředkovatele
  • Ing. Alexandar Sušič
    Datum ustanovení do funkce