Ing. Alexandar Sušič

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237904
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Ing. Alexandar Sušič
Identifikační číslo osoby (IČO)
10714332
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Pálavská 1352/26, 323 00 Plzeň