Roman Šteffel

Aktualizováno: 22.07.2022
Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237817
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Roman Šteffel
Identifikační číslo osoby (IČO)
72496631
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
103, 330 07 Druztová