Refilsta s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05348-3/2016-ERU

Účastník řízení tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dobroměřice v ulici Příční u domu č. p. 432 stavební práce v souvislosti se stavbou „stavební úpravy – sanace, výměna oken, dodatečné zateplení kulturního domu, ul. Příční č. p. 432", při kterých došlo prostřednictvím vrtačky k poškození přípojky středotlakého plynovodu PE Dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Refilsta s.r.o., se sídlem Březinova 2749, 440 01 Louny, IČO: 27316432

Datum nabytí právní moci: 26. 5. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 370.54 KB

Obsah

Sdílejte